30% regeling check

Indien een werknemer aan een aantal specifieke voorwaarden voldoet, is het mogelijk om (na goedkeuring van de Belastingdienst) maximaal dertig procent van het brutoloon te ontvangen als een belastingvrije vergoeding.

Indien een medewerker aan een aantal specifieke voorwaarden voldoet, is het mogelijk om (na goedkeuring door de Belastingdienst) maximaal dertig procent van het brutoloon te ontvangen als een belastingvrije vergoeding. Voor deze zogenaamde 30% regeling komen werknemers in aanmerking die vanuit het buitenland zijn aangeworven die beschikken over specifieke expertise die niet of nauwelijks beschikbaar is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een werknemer die in aanmerking komt voor de 30% regeling kan mogelijk nog van enkele aanvullende voordelen gebruik maken. Onze adviseurs kunnen aangeven wat die aanvullende voordelen zijn en kunnen tevens een inschatting maken van de kans van slagen indien in een specifiek geval de 30% regeling wordt aangevraagd. De inschatting van de kans van slagen in dit verband verzorgen wij free of charge.

Upload alstublieft uw vorige 30% regeling
Upload alstublieft uw up to date cv *

Zorg dat uw naam, geboortedatum, woonplaats(en), nationaliteit, master / bachelor opleidingen op het cv worden vermeld.

Upload alstublieft uw nieuwe arbeidscontract *