Immigratiedienstverlening

Een werknemer die niet over een EU nationaliteit beschikt, dient, als hoofdregel, een verblijfsvergunning aan te vragen voordat hij in Nederland gaat werken. Er zijn verschillende vergunningen beschikbaar voor werknemers en hun gezinsleden.

Kennismigranten

Een kennismigrant moet (cijfers 2019) minimaal een salaris verdienen van € 3.299 bruto per maand, exclusief 8% vakantietoeslag. Als een kennismigrant ouder is dan 30 jaar dan dient de kennismigrant een salaris van minimaal € 4.500 bruto, exclusief 8% vakantietoeslag per maand te verdienen. Voor wetenschappelijke onderzoekers gelden speciale regels.

Lagere salariseisen zijn van toepassing (EUR 2.314 bruto per maand, exclusief 8% vakantietoeslag) voor kennismigranten die in Nederland zijn afgestudeerd en die onmiddellijk na hun afstuderen of binnen 3 jaar na hun afstuderen in Nederland zijn gaan werken.

Andere manieren om legaal te verblijven en te werken in Nederland zijn:

  • verkrijgen van een Europese blauwe kaart (“Blue Card”)
  • een gecombineerde vergunning verkrijgen voor verblijf en werk ("GVVA"). Als het een binnen de onderneming overgeplaatste persoon betreft, kan de ICT-richtlijn van de EU van toepassing zijn
  • detachering van personeel binnen de EU
Europese blauwe kaart

Het Europese Blue Card-programma vergemakkelijkt de arbeidsmigratie van hooggekwalificeerd internationaal personeel, maar de voorwaarden zijn strenger en een academische graad is een vereiste.

Een houder van een Europese blauwe kaart kan echter gemakkelijker in andere EU-lidstaten werken. De werkgever hoeft geen erkende referent bij de IND te zijn. Het minimaal te verdienen minimum salaris bedraagt EUR 5.272 bruto per maand, exclusief 8% vakantietoeslag.

Overdracht binnen bedrijven

Multinationals met een vestiging in Nederland kunnen personeel (sleutelfunctionarissen) uitzenden naar een Nederlandse vestiging. Er zijn Europese regels (ICT-richtlijn) en nationale regels, maar het doen van een aanvraag onder de kennismigrantenregeling kan ook een optie zijn.

De IND en het UWV zullen beoordelen of de lonen concurrerend zijn. Lonen zijn concurrerend indien de lonen in lijn zijn met het gebruikelijke inkomen in de betreffende branche, rekening houdend met leeftijd en functie. De looncriteria van kennismigranten worden hierbij vaak als uitgangspunt genomen. Het hangt van de aard van de uitzending af welke aanvraag het meest geschikt is.

Detachering van personeel binnen de EU

Werkgevers binnen de EU kunnen tijdelijk hun niet-EU-personeel in Nederland laten werken zonder eerst een werkvergunning aan te vragen. Dit wordt ook wel grensoverschrijdende dienstverlening of detachering van personeel binnen de EU genoemd. Deze vrijstelling van de werkvergunning is afhankelijk van specifieke voorwaarden.

Neem contact op met Tax Globalizers via indien u of uw werknemers (en/of hun gezinsleden) hulp nodig hebben bij het verkrijgen van een Nederlandse vergunning.

30% regeling check

Check gratis of u in aanmerking komt voor de 30% regeling.