Payroll diensten

Tax Globalizers kan bedrijven, die gekozen hebben voor (gedeeltelijke) outsourcing van de payroll functie naar een derde partij, helpen bij het opzetten en onderhouden van de salarisadministratie (dan wel gerichte instructies verzorgen aan de salarisadministratie van het bedrijf).

Tax Globalizers zorgt ervoor dat de salarisadministratie van bedrijven correct en compliant is. Dit geldt voor reguliere salarisadministraties, alsmede voor salarisadministraties van werkgevers die werknemers in dienst hebben die grensoverschrijdend werken.

Tax Globalizers biedt de volgende payroll-services:

  • registratie van de buitenlandse onderneming bij de Nederlandse belasting- en sociale zekerheidsinstanties;
  • het opzetten van een payroll in een buitenlandse jurisdictie;
  • implementeren van een salary split in de loonadministratie;
  • coördinatie van de loonadministratie die in het buitenland is opgezet;
  • verwerken van vertrouwelijke salarisstroken van executives;
  • correcte verwerking van de 30% regeling in de salarisadministratie;
  • correcte verwerking in de Nederlandse salarisadministratie van werknemers die deelnemen aan een buitenlands socialezekerheidsstelsel en/of een buitenlands pensioenstelsel;
  • pro-forma loonstroken voorbereiden voor bedrijven die hulp nodig hebben voor werknemers met een complexere fiscale en/of sociale zekerheidssituatie (en waarbij de bedrijven hebben besloten de payroll-activiteiten niet uit te besteden);
  • verzorgen en indienen van de maandelijkse aangiften loonheffing met betalingsinstructies aan de cliënten;
  • journaalposten voor de financiële afdeling.

Tax Globalizers kan ook bedrijven helpen met een meer straight-forward payroll in situaties waarin de betreffende werknemers niet internationaal opereren en geen internationale achtergrond hebben.

Neem contact op met Tax Globalizers via indien u meer wilt weten over het outsourcen van de payroll functie.

30% regeling check

Check gratis of u in aanmerking komt voor de 30% regeling.