8 maart 2024

Belangrijke update voor de Nederlandse inkomstenbelastingaangifte van 2023!

Het inkomen uit de eigen woning wordt beschouwd als een gemeenschappelijk inkomenselement dat kan worden toegewezen tussen fiscale partners. In de Nederlandse inkomstenbelastingaangifte van 2023 is bijzondere aandacht nodig om de meest voordelige toewijzing te bepalen. Aangezien de aftrek van hypotheek gerelateerde kosten beperkt is tot 36,93%, is het niet per se het voordeligst om het inkomen uit de eigen woning toe te wijzen aan de partner met het hoogste inkomen, die mogelijk 49,5% belasting betaalt over het fictieve inkomen uit de eigen woning.

Neem gerust contact op voor meer informatie.