25 februari 2019

Nieuw beleid regeling zoekjaar hoogopgeleiden

Per 1 maart 2016 is het zoekjaar voor hoogopgeleiden gewijzigd. Het voormalige zoekjaar afgestudeerden en de regeling hoogopgeleiden zijn samen gevoegd. Het zoekjaar is zowel bedoeld voor in Nederland afgestudeerden als studenten die aan een topuniversiteit in het buitenland afgestudeerd zijn.

De periode waarin gebruik gemaakt kan worden van het zoekjaar is verlengd van 1 jaar tot drie jaar na afstuderen. Onder het oude systeem diende binnen 1 jaar na het behalen van het diploma het zoekjaar te worden gestart, terwijl onder het nieuwe regime zelfs 2 jaar na behalen van het diploma het zoekjaar kan worden gestart. Dit geeft de afgestudeerde de kans om na het afronden van de studie eerst terug te keren naar het land van herkomst om vervolgens weer terug te keren naar Nederland (waarbij de verblijfsvergunning voor aanvang van het zoekjaar vanuit het buitenland aangevraagd dient te worden). Het zoekjaar wordt afgegeven voor maximaal 1 jaar.

Gedurende het zoekjaar is een werkgever niet verplicht om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Mocht de afgestudeerde tijdens het zoekjaar een baan als kennismigrant vinden, dan geldt een verlaagde salarisnorm. Voor 2016 is deze norm gesteld op € 2.228 excl. vakantiegeld per maand.