Advies inzake sociale zekerheid

De sociale zekerheidspositie van de werknemer die in het ene land woont en in het andere land werkt (of in verschillende landen werkt) dan wel gedetacheerd wordt naar een ander land verdient altijd nadere aandacht.

De wetgeving omtrent sociale zekerheid is complex. Een combinatie van lokale regels en internationale verdragen bepaalt onder welk land en welk socialezekerheidsstelsel uw werknemer valt.

In de regel wordt de werknemer gedekt door het socialezekerheidsstelsel van het land waar hij werkt. Mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de werknemer echter exclusief onder het socialezekerheidsstelsel van het land van herkomst blijven vallen.

Het is raadzaam om tijdig advies over sociale zekerheid in te winnen voor uw werknemers die naar het buitenland verhuizen en voor werknemers die in het ene land wonen en in een ander land (of andere landen) werken.

Neem contact op met Tax Globalizers via indien u of uw werknemers (en/of hun gezinsleden) advies over sociale zekerheid nodig hebben.

30% regeling check

Check gratis of u in aanmerking komt voor de 30% regeling.