25 maart 2024

Meldplicht IND: Zorg voor Tijdige Rapportage van Wijzigingen aan de IND als Erkende Sponsor!

Bij Tax Globalizers Expat Solutions benadrukken we het belang van het naleven van de meldingsplicht voor erkende sponsors (erkend referenten) onder onze cliënten. Het is van vitaal belang dat bij het aanvragen van een verblijfsvergunning de gegevens van een contactpersoon binnen uw organisatie duidelijk worden vermeld. Hoewel we doorgaans communiceren via de aangewezen vertegenwoordiger, is het hebben van rechtstreeks contact binnen de organisatie cruciaal voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Het is uw verantwoordelijkheid om binnen vier weken alle wijzigingen die van invloed zijn op de verblijfsvergunning of uw status als erkende sponsor aan de IND te melden. Dit omvat wijzigingen in de situatie van de buitenlandse werknemer, zoals vertrek uit Nederland of ontoereikend inkomen, evenals wijzigingen binnen uw organisatie, zoals beëindiging, financiële moeilijkheden of wijzigingen in registraties.

Bovendien valt het wijzigen van het administratieve adres onder de administratieplicht. (Bovendien valt het wijzigen van uw adres onder de administratieplicht. We bedoelen hier het adres waar de administratie wordt bewaard.) Vergeet niet om dit binnen twee weken aan de IND te melden.

Voor soepele communicatie met de IND is het ook raadzaam om wijzigingen te melden die niet rechtstreeks onder een verplichte meldingsverplichting vallen, zoals een nieuw postadres of een contactpersoon binnen uw organisatie.

Tot slot, onthoud dat buitenlandse werknemers verplicht zijn om hun emigratie of verhuizing binnen Nederland aan de gemeente te melden. Als sponsor bent u verplicht om de IND te informeren als de werknemer dit niet doet.

Bij Tax Globalizers Expat Solutions staan we klaar om u door dit proces te begeleiden en ervoor te zorgen dat u volledig (te allen tijde) voldoet aan uw meldingsverplichtingen, zodat uw organisatie en haar internationale talenten zich kunnen concentreren op wat echt belangrijk is.